Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-04-26

Ostateczną stała się decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 – 2025, w wykazie zamierzeń i zadań inwestycyjnych w okresie 2016 – 2020, jako linia stanowiąca przyłączenie oraz wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych w północnej części kraju. Jej realizacja jest istotna do wykorzystania nowych zasobów energetycznych produkowanych przez projektowane źródła wytwórcze.

Stan prac na stacji

2017-03-20

Miło nam Państwa poinformować, że w marcu zakończone zostały prace rozruchowe w zakresie:

 • R110 kV z wyłączeniem pól nr 24 FW Biały Bór oraz pola nr 18 AT4,
 • R400 kV (220 kV) gałąź 9-11.

Rozpoczęto testy administracyjne SSIN R110 kV oraz R220 kV z ośrodkami nadrzędnymi.

Trwają również prace związane z:

 • układaniem kabli obwodów wtórnych dla gałęzi 8 R400 kV,
 • montażem uziomu kratowego w gałęzi 4 R400 kV.

Gmina Polanów wyłożyła projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-02-07

W Gminie Polanów do publicznego wglądu wyłożony został projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od 09 lutego do 01 marca 2017 r. istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 ...

Stan prac na stacji

2017-01-17

W ciągu ostatniego miesiąca zakończone zostały prace rozruchowe w zakresie:

 • R110 kV z wyłączeniem pól nr: 24 Biały Bór oraz 18 AT4,
 • R400 kV (220 kV) gałąź 9-11.

Rozpoczęto testy administracyjne SSIN R110 kV oraz R220 kV z ośrodkami nadrzędnymi.

Nadal trwają prace związane z:

 • układaniem kabli obwodów wtórnych dla gałęzi 8 R400 kV,
 • montażem uziomu kratowego w gałęzi 4 R400 kV,
 • montażem aparatury pierwotnej, oszynowania i infrastruktury R400 kV II etap.

...

Życzenia noworoczne

2016-12-29

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzącego 2017 roku wszystkim Państwu pragniemy złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia.

Spełnienia marzeń, ambitnych planów prywatnych jak i zawodowych, noworocznych postanowień, w których Państwo wytrwacie i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia.

Stan prac na stacji

2016-12-19

Wszystkich zainteresowanych przedmiotową inwestycją mamy przyjemność poinformować, że w ciągu ostatnich tygodni trwały intensywne prace związane z rozbudową stacji:

 • zakończono prace rozruchowe w zakresie R400 kV (220 kV) gałąź 9-11 oraz R110 z wyłączeniem pól nr. 24 FW Biały Bór,
 • trwają prace związane z montażem aparatury pierwotnej, oszynowania i infrastruktury R400 kV II etap,
 • wykonano montaż przewodów fazowych na podejściu do stacji w przęsłach 7-8,
 • dokonano pozytywnego odbioru częściowego w zakresie dostawy i montażu aparatury pierwotnej i wtórnej R110 kV.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć.

Stan prac na stacji

2016-11-15

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania do zapoznania się z galerią dokumentującą postęp prac.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, bądź sugestie związane z realizacją tego zadania, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Na wszystkie zapytania staramy się odpowiadać na bieżąco.

Gmina Kobylnica ponownie wykłada część projekt MPZP do publicznego wglądu

2016-10-26

W Gminie Kobylnica do publicznego wglądu ponownie wyłożona została część projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmująca korektę rysunku planu w zakresie terenów oznaczonych symbolami 5E, 7E i 3R (rejon działek nr 97/1 i 57 położonych odpowiednio w obrębach Zębowo i Sycewice PGR).

 ...

Stan prac na stacji Żydowo Kierzkowo

2016-10-14

Miło nam poinformować Państwa, że budowa stacji Żydowo Kierzkowo zbliża się ku końcowi. Zrealizowano prace związane z montażem pierwszej części rozdzielni 400 kV oraz rozdzielni 110 kV. W tym zakresie stacja jest gotowa do podania napięcia.

Obecnie trwają prace polegające na montażu kolejnej części rozdzielni 400 kV, przewidzianej do realizacji w drugim etapie. Teren jest porządkowany oraz zakładane są trawniki.

Postępy w pracach budowlanych na stacji – fotorelacja

2016-09-19

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji zapraszamy do galerii zdjęć, w której znajdują się fotografie dokumentujące postępy w pracach budowalnych związanych z zadaniem.

Jednocześnie zachęcamy do uważnego śledzenia strony inwestycji, na której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Zapraszamy.