Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Gmina Słupsk przyjęła uchwałę w sprawie MPZP

2017-09-25

Rada Gminy Słupsk, uchwałą nr XXXIV/428/2017, uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie gminy Słupsk.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

Pozwolenie na budowę dla gminy Polanów

2017-08-11

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję nr 116/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, na terenie gminy Polanów.

Gmina Słupsk wyłoży projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-07-10

W Gminie Słupsk do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie Gminy Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 13 lipca do 02 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34, w pokoju nr 16, w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt dokumentu wraz z prognozą będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu.

...

Ogłoszenie MPZP Gminy Kępice w Dzienniku Urzędowym

2017-06-21

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano uchwałę nr XXV/222/2017 Rady Miejskiej w Kępicach, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, na terenie gminy Kępice.

Decyzja lokalizacyjna dla linii czterotorowej

2017-05-15

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 2/2017 ustalił lokalizację inwestycji pn.: Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-04-26

Ostateczną stała się decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 – 2025, w wykazie zamierzeń i zadań inwestycyjnych w okresie 2016 – 2020, jako linia stanowiąca przyłączenie oraz wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych w północnej części kraju. Jej realizacja jest istotna do wykorzystania nowych zasobów energetycznych produkowanych przez projektowane źródła wytwórcze.

Stan prac na stacji

2017-03-20

Miło nam Państwa poinformować, że w marcu zakończone zostały prace rozruchowe w zakresie:

  • R110 kV z wyłączeniem pól nr 24 FW Biały Bór oraz pola nr 18 AT4,
  • R400 kV (220 kV) gałąź 9-11.

Rozpoczęto testy administracyjne SSIN R110 kV oraz R220 kV z ośrodkami nadrzędnymi.

Trwają również prace związane z:

  • układaniem kabli obwodów wtórnych dla gałęzi 8 R400 kV,
  • montażem uziomu kratowego w gałęzi 4 R400 kV.

Gmina Polanów wyłożyła projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-02-07

W Gminie Polanów do publicznego wglądu wyłożony został projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz napowietrznej czterotorowej linii elektroenergetycznej 2x400 + 2x110 kV Żydowo - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Polanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od 09 lutego do 01 marca 2017 r. istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 ...

Stan prac na stacji

2017-01-17

W ciągu ostatniego miesiąca zakończone zostały prace rozruchowe w zakresie:

  • R110 kV z wyłączeniem pól nr: 24 Biały Bór oraz 18 AT4,
  • R400 kV (220 kV) gałąź 9-11.

Rozpoczęto testy administracyjne SSIN R110 kV oraz R220 kV z ośrodkami nadrzędnymi.

Nadal trwają prace związane z:

  • układaniem kabli obwodów wtórnych dla gałęzi 8 R400 kV,
  • montażem uziomu kratowego w gałęzi 4 R400 kV,
  • montażem aparatury pierwotnej, oszynowania i infrastruktury R400 kV II etap.

...

Życzenia noworoczne

2016-12-29

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzącego 2017 roku wszystkim Państwu pragniemy złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia.

Spełnienia marzeń, ambitnych planów prywatnych jak i zawodowych, noworocznych postanowień, w których Państwo wytrwacie i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia.