Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-08-12

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że zakończono prace budowlane oraz spawanie wszystkich odcinków przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi. Sfinalizowano również malowanie konstrukcji wsporczych na linii 400 kV Żydowo-Słupsk. W dalszym ciągu prowadzone są procedury odbiorowe.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-07-18

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że zakończył się montaż przewodów na terenie wszystkich gmin, przez które przebiega inwestycja. Aktualnie prowadzone są prace związane z łączeniem przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi. Kontynuowane są również procedury kontrolne i odbiorowe.

Postępy w pracach na zadaniu

2019-06-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ostatnich tygodniach zakończono malowanie słupów na terenie gmin Kobylnica, Kępice oraz Polanów. Wykonana została również izolacja wierzchnia wszystkich fundamentów. Obecnie na terenie gminy Słupsk odbywa się montaż przewodów w ostatniej sekcji oraz trwają prace odbiorowe całej inwestycji.

Stan prac na inwestycji

2019-05-28

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych przedmiotowym zadaniem informujemy, że realizacja prac budowlano-montażowych dobiega końca. Finalizowane są prace malarskie w pojedynczych sekcjach słupowych, a w najbliższych tygodniach będzie kontynuowany montaż przewodów fazowych na bramce w Słupsku.

Postępy w pracach wykończeniowych

2019-04-29

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że realizacja przedmiotowego projektu postępuje zgodnie z przyjętymi założeniami. Na przestrzeni ostatnich tygodni kontynuowano prace malarskie i antykorozyjne. Ponadto na całej długości linii spawano włókna światłowodowych przewodów OPGW w celu osiągnięcia ciągłości traktu telekomunikacyjnego. Wykonano też montaż przewodów odgromowych na podejściu linii do stacji Żydowo Kierzkowo. W kolejnych miesiącach planowane jest wykonanie izolacji na zewnętrznych częściach fundamentów słupów.

Kontunuacja prac wykończeniowych na zadaniu

2019-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że wraz z nadejściem wiosny i poprawą warunków atmosferycznych wznowiono na obszarze wszystkich gmin prace malarskie mające zabezpieczyć antykorozyjnie konstrukcje słupów. Ponadto zakończono montaż ponad 95 procent przewodów roboczych i odgromowych. Aktualnie prowadzone są również prace wykończeniowe związane z oznakowaniem słupów tablicami identyfikacyjnymi.

Poziom zaawansowania prac

2019-02-21

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia lutego przebudowano fragment linii 400 kV Dunowo-Słupsk, który kolidował z nową linią 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk. To działanie umożliwiło rozpoczęcie montażu ostatniego ze słupów na trasie linii. Jednocześnie trwają prace związane z montażem przewodów roboczych i odgromowych na słupach zlokalizowanych w gminie Słupsk. Ponadto wykonano naprawy dróg uszkodzonych w wyniku prowadzenia inwestycji na terenie gminy Polanów.

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania strony inwestycji, na której znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat realizowanego zadania.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE

2019-01-30

Projekty: „Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk, budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kV" są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2, jako część projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2018 roku umowę o dofinansowanie.

Stan realizacji prac

2019-01-17

Szanowni Państwo, informujemy, że prace przy budowie linii zbliżają się ku końcowi. Osiągnięto ciągłość przewodów od stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo przez gminy Polanów, Kępice, Kobylnica, Słupsk, aż do słupa nr 165. Tym samym zakończono pracę nad przejściem linii nad drogą krajową nr 6.

 ...

Życzenia świąteczne

2018-12-20

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.