Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan prac na stacji

2017-01-17

W ciągu ostatniego miesiąca zakończone zostały prace rozruchowe w zakresie:

  • R110 kV z wyłączeniem pól nr: 24 Biały Bór oraz 18 AT4,
  • R400 kV (220 kV) gałąź 9-11.

Rozpoczęto testy administracyjne SSIN R110 kV oraz R220 kV z ośrodkami nadrzędnymi.

Nadal trwają prace związane z:

  • układaniem kabli obwodów wtórnych dla gałęzi 8 R400 kV,
  • montażem uziomu kratowego w gałęzi 4 R400 kV,
  • montażem aparatury pierwotnej, oszynowania i infrastruktury R400 kV II etap.

Zakończony został montaż przewodów fazowych na podejściu do stacji w przęsłach 7-8. Przeprowadzono testy SAT rozdzielnicy potrzeb własnych napięcia gwarantowanego 230 V AC i rozdzielnicy potrzeb własnych 48 V DC z wynikiem pozytywnym.