Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-04-26

Ostateczną stała się decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii napowietrznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest w Planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 – 2025, w wykazie zamierzeń i zadań inwestycyjnych w okresie 2016 – 2020, jako linia stanowiąca przyłączenie oraz wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych w północnej części kraju. Jej realizacja jest istotna do wykorzystania nowych zasobów energetycznych produkowanych przez projektowane źródła wytwórcze.