Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Decyzja lokalizacyjna dla linii czterotorowej

2017-05-15

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 2/2017 ustalił lokalizację inwestycji pn.: Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”.