Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Ogłoszenie MPZP Gminy Kępice w Dzienniku Urzędowym

2017-06-21

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano uchwałę nr XXV/222/2017 Rady Miejskiej w Kępicach, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, na terenie gminy Kępice.