Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Pozwolenie na budowę dla gminy Polanów

2017-08-11

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję nr 116/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, na terenie gminy Polanów.