Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Za nami III konferencja dla zadania

2018-05-21

W dniach 08 -09 maja 2018 roku w Krągu odbyła się trzecia konferencja dla przedmiotowego zadania.

Jej celem było podsumowanie inwestycji w zakresie:

 • zrealizowanych prac formalnoprawnych, planistycznych i środowiskowych,
 • zakupu gruntu pod stację,
 • wykorzystania tzw. specustawy przesyłowej,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
 • pozyskanego prawa do nieruchomości,
 • ustanowienia służebności przesyłu,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenia działań z obszaru komunikacji społecznej,
 • realizacji prac budowlanych.

Konferencja rozpoczęła się przejazdem gości wzdłuż trasy linii, wizytą na stacji Żydowo Kierzkowo oraz przy stanowisku realizowanego obecnie jednego ze słupów. Podczas objazdu goście uzyskali szereg informacji o realizacji prac budowlanych, budowie fundamentów pod stanowiska słupowe, budowie stacji elektroenergetycznej, realizacji naciągów itp. aspektów.

Druga część konferencji to panel prezentacyjny, podczas którego omówiono następujące zagadnienia:

 1. Budowa stacji Żydowo Kierzkowo i linii Żydowo Kierzkowo - Słupsk w kontekście modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowej.
 2. Podsumowanie działań z zakresu prac formalnoprawnych i komunikacji społecznej.
 3. Proces planowania przestrzennego w aspekcie realizacji budowy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Żydowo - Słupsk.
 4. Postęp prac budowlanych, realizacja projektu budowy linii 2x400 kV relacji Żydowo Kierzkowo - Słupsk.

Konferencja zakończyła się dyskusją na temat planów inwestycyjnych PSE na terenie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego, dalszego prowadzenia prac budowlanych oraz przeprowadzenia badań w zakresie oddziaływania wybudowanej linii na środowisko i ludzi.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.