Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2018-07-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w minionych tygodniach prowadzono prace przy budowie linii relacji Żydowo Kierzkowo - Słupsk. Gotowych jest 130 stanowisk fundamentowych, a końcowe prace prowadzone są przy kolejnych 28. Na 102 stanowiskach stoją już słupy, a 19 jest w trakcie montażu. W lipcu rozpoczęto również montaż przewodów roboczych na słupach zlokalizowanych na terenie gminy Polanów.

Na stacje Żydowo Kierzkowo wprowadzone zostało napięcie 220 kV. Trwają prace związane z rozruchem autotransformatora AT1 oraz rozdzielni 110 kV.

Ponadto, przy Elektrowni Wodnej Żydowo zmierzają ku końcowi prace związane z układaniem linii kablowych o napięciu 110 kV. Umożliwią one zasilenie ze stacji Żydowo Kierzkowo, nowego Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Żydowo należącego do Energa Operator.