Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2018-09-25

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach zakończone zostały prace przy montażu słupów.

Obecnie realizowany jest montaż:

  • przewodów roboczych,
  • przewodów odgromowych.

W najbliższym czasie planowa jest również przebudowa linii 400 kV relacji Dunowo - Słupsk, której trasa na przedpolu stacji Słupsk koliduje z budowaną linią. Jej przesunięcie umożliwi wprowadzenie obu linii na stację Słupsk.

O postępach w realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.