Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2018-12-18

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że kontynuowane są prace przy montażu przewodów. Osiągnięto ciągłość linii od stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo poprzez gminy Polanów, Kępice, Kobylnica, aż do słupa nr 140 zlokalizowanego na terenie gminy Słupsk. W grudniu wykonane zostanie również przejście linii nad drogą krajową nr 6.

W kolejnym etapie Wykonawca wprowadzi linię na teren stacji Słupsk. Wiąże się to z koniecznością przesunięcia fragmentu czynnej linii 400 kV relacji Dunowo - Słupsk. Wykonawca oczekuje na potwierdzenie terminu możliwego wyłączenia czynnej linii na okres przebudowy. Powinno to nastąpić w drugiej połowie stycznia.