Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan realizacji prac

2019-01-17

Szanowni Państwo, informujemy, że prace przy budowie linii zbliżają się ku końcowi. Osiągnięto ciągłość przewodów od stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo przez gminy Polanów, Kępice, Kobylnica, Słupsk, aż do słupa nr 165. Tym samym zakończono pracę nad przejściem linii nad drogą krajową nr 6.

W pierwszej połowie lutego zostanie wykonane ostatnie przęsło, od słupa nr 165 do bramki na stacji Słupsk. Wymaga to przebudowy fragmentu linii 400 kV relacji Dunowo - Słupsk, która zostanie wykonana podczas 72 h wyłączenia.

Pracami, które pozostaną do wykonania w kolejnych miesiącach będą:

  • malowanie części słupów, które nie zostały pomalowane przed nastaniem zimy,
  • montaż tabliczek informacyjnych na słupach linii.