Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE

2019-01-30

Projekty: „Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk, budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kV" są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2, jako część projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2018 roku umowę o dofinansowanie.