Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Poziom zaawansowania prac

2019-02-21

Szanowni Państwo! 

Miło nam poinformować, że na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia lutego przebudowano fragment linii 400 kV Dunowo-Słupsk, który kolidował z nową linią 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk. To działanie umożliwiło rozpoczęcie montażu ostatniego ze słupów na trasie linii. Jednocześnie trwają prace związane z montażem przewodów roboczych i odgromowych na słupach zlokalizowanych w gminie Słupsk. Ponadto wykonano naprawy dróg uszkodzonych w wyniku prowadzenia inwestycji na terenie gminy Polanów.

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania strony inwestycji, na której znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat realizowanego zadania.