Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Kontunuacja prac wykończeniowych na zadaniu

2019-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że wraz z nadejściem wiosny i poprawą warunków atmosferycznych wznowiono na obszarze wszystkich gmin prace malarskie mające zabezpieczyć antykorozyjnie konstrukcje słupów. Ponadto zakończono montaż ponad 95 procent przewodów roboczych i odgromowych. Aktualnie prowadzone są również prace wykończeniowe związane z oznakowaniem słupów tablicami identyfikacyjnymi.