Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Postępy w pracach wykończeniowych

2019-04-29

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że realizacja przedmiotowego projektu postępuje zgodnie z przyjętymi założeniami. Na przestrzeni ostatnich tygodni kontynuowano prace malarskie i antykorozyjne. Ponadto na całej długości linii spawano włókna światłowodowych przewodów OPGW w celu osiągnięcia ciągłości traktu telekomunikacyjnego. Wykonano też montaż przewodów odgromowych na podejściu linii do stacji Żydowo Kierzkowo. W kolejnych miesiącach planowane jest wykonanie izolacji na zewnętrznych częściach fundamentów słupów.