Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-05-28

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych przedmiotowym zadaniem informujemy, że realizacja prac budowlano-montażowych dobiega końca. Finalizowane są prace malarskie w pojedynczych sekcjach słupowych, a w najbliższych tygodniach będzie kontynuowany montaż przewodów fazowych na bramce w Słupsku.