Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-07-18

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że zakończył się montaż przewodów na terenie wszystkich gmin, przez które przebiega inwestycja. Aktualnie prowadzone są prace związane z łączeniem przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi. Kontynuowane są również procedury kontrolne i odbiorowe.