Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2019-08-12

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że zakończono prace budowlane oraz spawanie wszystkich odcinków przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi. Sfinalizowano również malowanie konstrukcji wsporczych na linii 400 kV Żydowo-Słupsk. W dalszym ciągu prowadzone są procedury odbiorowe.