Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Postępy w pracach na projekcie

2019-09-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Aktualnie prowadzone są procedury sprawdzeniowe i odbiorowe. W kolejnych etapach zaplanowano pomiary elektryczne, techniczny odbiór końcowy oraz ruch próbny. Wykonane zostaną również pomiary natężenia pola elektromagnetycznego i hałasu.