Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2019-10-22

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że w dalszym ciągu prowadzone są prace odbiorowe. W zakresie przewodów fazowych można szacować je na 98%, natomiast w zakresie przewodów odgromowych na 85%. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończenie procedur odbiorowych planowane jest na listopad br.