Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Zakończenie prac

2019-11-22

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że prace związane z budową linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo zostały zakończone.

Jesteśmy przekonani, że przedmiotowe zadanie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej części Polski, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju inicjatyw gospodarczych w całym regionie.

Dziękujemy za współpracę pracownikom urzędów gmin, na terenie których prowadzona była inwestycja, społecznościom lokalnym oraz wszystkim przedstawicielom instytucji zaangażowanych w realizację tego projektu.