Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Zakończenie prac

2019-11-22

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że prace związane z budową linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo zostały zakończone.

Jesteśmy przekonani, że przedmiotowe zadanie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej części Polski, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju inicjatyw gospodarczych w całym regionie.

Dziękujemy za współpracę pracownikom urzędów gmin, na terenie których prowadzona była inwestycja, społecznościom lokalnym oraz wszystkim przedstawicielom instytucji zaangażowanych w realizację tego projektu.

 

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2019-10-22

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że w dalszym ciągu prowadzone są prace odbiorowe. W zakresie przewodów fazowych można szacować je na 98%, natomiast w zakresie przewodów odgromowych na 85%. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończenie procedur odbiorowych planowane jest na listopad br.

Postępy w pracach na projekcie

2019-09-25

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Aktualnie prowadzone są procedury sprawdzeniowe i odbiorowe. W kolejnych etapach zaplanowano pomiary elektryczne, techniczny odbiór końcowy oraz ruch próbny. Wykonane zostaną również pomiary natężenia pola elektromagnetycznego i hałasu.

Stan prac na inwestycji

2019-08-12

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że zakończono prace budowlane oraz spawanie wszystkich odcinków przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi. Sfinalizowano również malowanie konstrukcji wsporczych na linii 400 kV Żydowo-Słupsk. W dalszym ciągu prowadzone są procedury odbiorowe.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-07-18

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że zakończył się montaż przewodów na terenie wszystkich gmin, przez które przebiega inwestycja. Aktualnie prowadzone są prace związane z łączeniem przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi. Kontynuowane są również procedury kontrolne i odbiorowe.

Postępy w pracach na zadaniu

2019-06-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w ostatnich tygodniach zakończono malowanie słupów na terenie gmin Kobylnica, Kępice oraz Polanów. Wykonana została również izolacja wierzchnia wszystkich fundamentów. Obecnie na terenie gminy Słupsk odbywa się montaż przewodów w ostatniej sekcji oraz trwają prace odbiorowe całej inwestycji.

Stan prac na inwestycji

2019-05-28

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych przedmiotowym zadaniem informujemy, że realizacja prac budowlano-montażowych dobiega końca. Finalizowane są prace malarskie w pojedynczych sekcjach słupowych, a w najbliższych tygodniach będzie kontynuowany montaż przewodów fazowych na bramce w Słupsku.

Postępy w pracach wykończeniowych

2019-04-29

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że realizacja przedmiotowego projektu postępuje zgodnie z przyjętymi założeniami. Na przestrzeni ostatnich tygodni kontynuowano prace malarskie i antykorozyjne. Ponadto na całej długości linii spawano włókna światłowodowych przewodów OPGW w celu osiągnięcia ciągłości traktu telekomunikacyjnego. Wykonano też montaż przewodów odgromowych na podejściu linii do stacji Żydowo Kierzkowo. W kolejnych miesiącach planowane jest wykonanie izolacji na zewnętrznych częściach fundamentów słupów.

Kontunuacja prac wykończeniowych na zadaniu

2019-03-28

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że wraz z nadejściem wiosny i poprawą warunków atmosferycznych wznowiono na obszarze wszystkich gmin prace malarskie mające zabezpieczyć antykorozyjnie konstrukcje słupów. Ponadto zakończono montaż ponad 95 procent przewodów roboczych i odgromowych. Aktualnie prowadzone są również prace wykończeniowe związane z oznakowaniem słupów tablicami identyfikacyjnymi.

Poziom zaawansowania prac

2019-02-21

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia lutego przebudowano fragment linii 400 kV Dunowo-Słupsk, który kolidował z nową linią 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk. To działanie umożliwiło rozpoczęcie montażu ostatniego ze słupów na trasie linii. Jednocześnie trwają prace związane z montażem przewodów roboczych i odgromowych na słupach zlokalizowanych w gminie Słupsk. Ponadto wykonano naprawy dróg uszkodzonych w wyniku prowadzenia inwestycji na terenie gminy Polanów.

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania strony inwestycji, na której znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat realizowanego zadania.