Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan realizacji prac

2018-02-27

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ostatnich tygodniach wykonano kolejne prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowych linii Żydowo Kierzkowo – Słupsk. Obecnie powadzone są prace na 8 stanowiskach. Na stanowisku nr 56 oraz nr 57 montaż słupów odbywał się metodą alpinistyczną.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony, gdzie znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje.

Stan prac budowlanych

2018-01-23

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w ciągu ostatnich tygodni prowadzono intensywne prace budowlane przy:

 • ułożeniu ostatniej warstwy asfaltu na drodze wewnętrznej,
 • budowie fundamentów pod linię elektroenergetyczną Żydowo Kierzkowo – Słupsk,
 • testach fundamentów autotransformatora AT4.

Przeprowadzono również montaż:

 • słupów dla linii Żydowo Kierzkowo – Słupsk,
 • systemu SOT.

Na teren budowy dostarczone zostały konstrukcje stalowe, druty fazowe oraz izolatory.

Życzenia świąteczne

2017-12-20

Szanowni Państwo,

życzymy, aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły Państwu radość, ciepło i optymizm. Niech Nowy, 2018 Rok, zapewni szczęście, dzięki któremu wszystkie podjęte przez Państwa działania zakończą się sukcesem.

Fotorelacja z prac budowlanych

2017-12-18

Szanowni Państwo, miło nam zaprosić wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji do zapoznania się z galerią zdjęć, w której znajdują się fotografie dokumentujące ostatnie postępy w pracach budowalnych związanych z zadaniem.

Jednocześnie zachęcamy do uważnego śledzenia strony inwestycji, na której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje.

Stan prac na stacji

2017-11-23

Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji mamy przyjemność poinformować o postępach w pracach budowlanych.

W minionych tygodniach wykonano:

 • fundament pod autotransformator AT4,
 • ułożenie humusu,
 • fundamenty dla słupów linii 400 kV,
 • montaż systemów SOT i SUG.

Obecnie sprawdzane i testowane jest wyposażenie rozdzielni 400 kV.

Stan prac na stacji

2017-10-20

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w ostatnich tygodniach na przedmiotowej inwestycji zrealizowano prace związane z:

 • niwelowaniem terenu stacji elektroenergetycznej,
 • wykonaniem fundamentów pod autotransformator AT4,
 • przeprowadzeniem testów oraz uruchomieniem R400 kV.

Wybudowano również fundamenty od słupa nr 1 do słupa nr 5 dla przebudowywanej linii czterotorowej oraz od słupa nr 1 do słupa nr 168 dla linii dwutorowej.

Gmina Słupsk przyjęła uchwałę w sprawie MPZP

2017-09-25

Rada Gminy Słupsk, uchwałą nr XXXIV/428/2017, uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie gminy Słupsk.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

Pozwolenie na budowę dla gminy Polanów

2017-08-11

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję nr 116/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, na terenie gminy Polanów.

Gmina Słupsk wyłoży projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-07-10

W Gminie Słupsk do publicznego wglądu wyłożony zostanie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie Gminy Słupsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 13 lipca do 02 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk przy ul. Sportowej 34, w pokoju nr 16, w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt dokumentu wraz z prognozą będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu.

...

Ogłoszenie MPZP Gminy Kępice w Dzienniku Urzędowym

2017-06-21

W dniu 8 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano uchwałę nr XXV/222/2017 Rady Miejskiej w Kępicach, dotyczącą uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, na terenie gminy Kępice.