Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Aktualności

Stan realizacji prac

2019-01-17

Szanowni Państwo, informujemy, że prace przy budowie linii zbliżają się ku końcowi. Osiągnięto ciągłość przewodów od stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo przez gminy Polanów, Kępice, Kobylnica, Słupsk, aż do słupa nr 165. Tym samym zakończono pracę nad przejściem linii nad drogą krajową nr 6.

 ...

Życzenia świąteczne

2018-12-20

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan prac na inwestycji

2018-12-18

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że kontynuowane są prace przy montażu przewodów. Osiągnięto ciągłość linii od stacji elektroenergetycznej Żydowo Kierzkowo poprzez gminy Polanów, Kępice, Kobylnica, aż do słupa nr 140 zlokalizowanego na terenie gminy Słupsk. W grudniu wykonane zostanie również przejście linii nad drogą krajową nr 6.

 ...

Stan prac realizacyjnych

2018-11-22

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że zgodnie z założonym planem prac montażowych, na terenie gminy Kobylnica osiągnięto ciągłość przewodów fazowych linii.

Ponadto kontynuowane są prace naciągowe na terenie gminy Słupsk.

Wykonawca przygotowuje się również do przesunięcia fragmentu linii 400 kV relacji Dunowo - Słupsk, na przedpolu stacji Słupsk, w celu usunięcia kolizji z linią Słupsk - Żydowo.

Stan realizacji prac

2018-10-30

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ostatnich tygodniach:

 • wykonano połączenie linii Żydowo Kierzkowo - Słupsk ze stacją Żydowo Kierzkowo,
 • uzyskano ciągłość przewodów fazowych w gminach Polanów i Kępice.

W kolejnych tygodniach planowane jest rozpoczęcie montażu przewodów fazowych w gminie Kobylnica.

Jednocześnie prowadzony jest montaż przewodów odgromowych (OPGW) w gminach Polanów i Kępice. Kontynuowane są również prace malarskie i antykorozyjne - docelowymi powłokami malarskimi zabezpieczonych zostało blisko 70% wszystkich słupów.

Stan prac na inwestycji

2018-09-25

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach zakończone zostały prace przy montażu słupów.

Obecnie realizowany jest montaż:

 • przewodów roboczych,
 • przewodów odgromowych.

W najbliższym czasie planowa jest również przebudowa linii 400 kV relacji Dunowo - Słupsk, której trasa na przedpolu stacji Słupsk koliduje z budowaną linią. Jej przesunięcie umożliwi wprowadzenie obu linii na stację Słupsk.

O postępach w realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.

Stan realizacji prac

2018-08-27

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach zakończone zostały prace fundamentowe.

Obecnie gotowych jest 145 słupów, docelowo powstanie ich 166. Montaż wszystkich konstrukcji słupowych ma zostać zakończony pod koniec przyszłego miesiąca.

Kontynuowany jest również montaż przewodów - na tą chwilę prace zostały wykonane na 3 sekcjach. Łącznie będzie ich 41.

O postępach w realizacji będziemy Państwa na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.

Stan prac na inwestycji

2018-07-25

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w minionych tygodniach prowadzono prace przy budowie linii relacji Żydowo Kierzkowo - Słupsk. Gotowych jest 130 stanowisk fundamentowych, a końcowe prace prowadzone są przy kolejnych 28. Na 102 stanowiskach stoją już słupy, a 19 jest w trakcie montażu. W lipcu rozpoczęto również montaż przewodów roboczych na słupach zlokalizowanych na terenie gminy Polanów.

 ...

Stan prac realizacyjnych

2018-06-05

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w minionych tygodniach zrealizowano kolejne prace związane z:

 • montażem wyposażenia podstawowego, urządzeń pierwotnych i wtórnych na stacji Żydowo Kierzkowo,
 • budową fundamentów oraz montażem słupów dla linii Żydowo Kierzkowo – Słupsk,
 • transportem i rozładunkiem konstrukcji stalowych,
 • montażem przewodów i OPGW na słupach od nr 1 do nr 5 dla linii Żydowo Kierzkowo – Słupsk.

Prowadzone są również prace przy oczyszczaniu dróg, utwardzaniu studni systemu odwadniającego oraz przygotowaniu terenów zielonych.

Stacja przygotowywana jest również do zasilenia energią.

Za nami III konferencja dla zadania

2018-05-21

W dniach 08 -09 maja 2018 roku w Krągu odbyła się trzecia konferencja dla przedmiotowego zadania.

Jej celem było podsumowanie inwestycji w zakresie:

 • zrealizowanych prac formalnoprawnych, planistycznych i środowiskowych,
 • zakupu gruntu pod stację,
 • wykorzystania tzw. specustawy przesyłowej,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
 • pozyskanego prawa do nieruchomości,
 • ustanowienia służebności przesyłu,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenia działań z obszaru komunikacji społecznej,
 • realizacji prac budowlanych.

 ...