Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk,
budowa stacji 400 / 110 kV Żydowo Kierzkowo
wraz z instalacją transformatora 220 / 110 kV

Przydatne pojęcia

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

to system elektroenergetyczny na terenie kraju.

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć

to linie o napięciu 220 kV i 400 kV, które służą do przesyłania energii na duże odległości, z miejsc gdzie prąd jest wytwarzany do regionów, które mają być zasilane za pomocą sieci niższych napięć.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)

to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej do wszystkich regionów kraju. Jedynym operatorem systemu przesyłowego w Polsce jest PSE S.A., a jego obowiązki określa ustawa Prawo energetyczne.

Sieć przesyłowa

to sieć elektroenergetyczna najwyższych oraz wysokich napięć, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest Operator Systemu Przesyłowego. Sieć przesyłowa zapewnia możliwość przesyłu dużych ilości energii na znaczne odległości, realizację wymiany międzysystemowej i wyprowadzenie mocy z wielkich elektrowni.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w 2008 r., w celu uregulowania stosunków prawnych, dotyczących urządzeń przesyłowych, między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują. Określa ona zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie elektroenergetyczne.

Stacja elektroenergetyczna

to zespół urządzeń (oraz obiektów) służących do zapewnienia wzajemnej współpracy linii elektroenergetycznych, w celu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

System elektroenergetyczny

to sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje współpracujące z siecią. Jest zbiorem urządzeń służących do wytwarzania i realizacji dostaw energii elektrycznej.